Meidän työskentelytapa

OHESSA VÄHÄN TIETOA MEISTÄ JA TAVASTA, JOLLA TYÖSKENTELEMME.

• Kristofer Pasanen lyhyesti. Pitkä kokemus sekä aikakaus- että päivälehtien uudistushankkeista puhtaasti muotoilun kannalta. Toiminut sekä suurten että pienten projektien vetäjänä, kouluttanut taittajia graafisessa suunnittelussa/InDesign-ohjelmalla ja toimittajia toimitusjärjestelmien käytössä. Syvällinen käyttökokemus mm. InDesign CS1–CS4 -ohjelmien käytöstä. Äidinkieli ruotsi, puhuu sujuvasti suomea ja englantia.

• Työtavat. Työ etenee yleensä  siten, että  asiakas saa valittavakseen ratkaisuvaihtoehtoja, joiden uusi muoto on hahmottunut asteittain yhteisten keskustelujen perusteella pääosin etätyönä, mutta tarpeen mukaan myös lehden tiloissa. Tähän asti tämä toimintatapa on toiminut erittäin hyvin, koska näin asiakkaalla on ensinnäkin mahdollisuus arvioida ehdotuksia ja lisäksi tarpeeksi aikaa kommentoida. Tällöin myös yrityksemme voi työskennellä ja kokeilla erilaisia ratkaisuja rauhassa ja esittää asiakkaalle ainoastaan ne, jotka ovat hyvin harkittuja. Optimaalinen tilanne toisin sanoen. Tapaaminen asiakkaan luona on itsestään selvyys, kun sopiva projektin vaihe on saavutettu.

• Aikataulu. Ulkoasun uudistusprojekti voidaan toteuttaa monella eri tavalla. Julkaisun asu on mahdollista muuttaa nopeasti, mutta siihen voi mennä myös erittäin kauan.

Tämänkaltainen hanke voidaan luonnollisesti toteuttaa eri tavoin. Asiakas voi esimerkiksi vastata teknisestä puolesta sivumalleineen ja kirjastoineen, tai voimme toimittaa työn avaimet käteen -ratkaisuna, joka sisältää kaiken muotoilusta teknisiin ratkaisuihin. Tämä liittyy asiakkaan valmiuksiin ja siihen, miten paljon hanke saa maksaa.

• Muoto. Tavoitteena on luoda ulkoasu, jonka asiakas kokee omakseen. Tähän päästään keskustelemalla ja luomalla vedossivut mahdollisimman aikaisessa vaiheessa siten, että oikea linja löytyy.

Copper Design pystyy luomaan mahdollisimman helppotoimitteisen lehden, mutta on mahdollista saada aikaan myös varioitavia ja muokattavia malleja sekä kirjastoja.

Uuden ulkoasun luominen käytettävissä olevasta materiaalista on käytännössä hyväksi koettu tapa helpottaa uuden ja vanhan välisen eron näkemistä. Tämä tarkoittaa usein sitä, että uusi muoto luodaan realistisin edellytyksin. Elementtejä voidaan luonnollisesti lisätä tai poistaa tarpeen mukaan. Usein samoista lähtökohdista voidaan päästä useisiin malleihin ja mallirakenteisiin.

Mitä uusi ulkoasu voi sisältää? Kaikkea, mitä asiakkaan kanssa yhdessä päätetään: uuden typografian, uudet tai muokatut värit, uuden logon, suoraan InDesignilla tehtävän yksinkertaisen grafiikan, vinjettijärjestelmän, palstojen ja sivujen käyttömallit.

• Joustavuus. Tavoitteemme on luoda uusi ulkoasu, jota asiakas voi itse viedä eteenpäin. Lähtökohta voi olla pelkistetty tai pitemmälle viety, moderni tai klassinen. Tehtävä voi olla äärimmäisen yksinkertainen tai hyvinkin kunnianhimoinen. Ulkoasun uudistuksen hinta määräytyy panostuksen ja ajankäytön mukaan, mikä tarkoittaa, että sen ei tarvitse tuntua liian kalliilta.

Keskustelu ei maksa mitään, joten soita pois tai lähetä mahdolliseen yhteistyöhön liittyvää sähköpostia.