Hur vi arbetar

HÄR NÅGRA PUNKTER OM OSS OCH HUR VI ARBETAR.

• Kort om Kristofer Pasanen. Har lång erfarenhet av både förnyelseprojekt som ren grafisk formgivning av både magasin och dagstidningar. Har dragit stora som små projekt, hållit utbildningar för redigerare i grafisk form/InDesign och journalister i redaktionella system. Arbetar med djup kunskap i InDesign CS1–CS4 (och andra program). Svenska som modersmål, talar finska och engelska flytande.

• Arbetsmetoden. I korthet går arbetet till så att jag kommer med nyckellös­ningar efter gemensamma diskussioner som gradvis arbetas in i den nya formen, mest på distans, vid behov och önskan även på plats hos er. Detta är en arbetsmetod som hittills har fungerat väldigt bra, delvis för att Ni får möjlighet att tänka efter när det kommer förslag, och får så mycket tid som behövs för att kommentera och gå vidare, delvis kan jag arbeta och pröva olika lösningar i lugn och ro och endast visa sådant som är väl genomtänkt. En optimal situation med andra ord. Givetvis träffas vi och går igenom på plats hos Er vid särskilda skeden av projektet.

• Tidsplan. Ett redesign-projekt kan se ut på väldigt många olika sätt. Det är fullt möjligt att göra om en publikation på kort tid, men det kan också ta väldigt lång tid.
Ett projekt av detta slag kan givetvis genomföras på olika sätt, exempel på detta är att ni gör det tekniska arbetet med sidmallar, och bibliotek, ett annat är ett paketuppdrag där allt från ren form till tekniskt arbete ingår. Detta har att göra med dels ert kunnande och dels hur mycket projektet får kosta.

• Form. Strävan är att skapa en form som känns rätt för Er, vad detta är kommer vi fram till genom diskussioner och vid ett så tidigt skede som möjligt skapar vi prov­sidor för att hitta rätt spår.

Vi har erfarenhet av att skapa en så lättproducerad tidning som möjligt, med mallar och bibliotek som går att variera och modifiera kan skapas.

Den nya formen skapas från befintligt material, detta är ett beprövat arbetssätt som gör det lätt för Er att se skillnaden mot det gamla. Det innebär ofta även att den nya formen skapas med realistiska förutsättningar. Givetvis kan det läggas till eller tas bort element och så vidare. Ofta kan samma material göras om till flertalet olika mallar och mallstrukturer.

Vad kan ingå i en ny form? Allt i samråd med er: Val av ny typografi, nya eller modifierade färger, ny logotyp, enkel grafik som görs direkt i InDesign, vinjettsystem, modeller för användning av spalter och sidor.

• Anpassat. Vårt mål är att skapa en ny form som ni själva kan göra och föra vidare. Formen kan vara enkel eller avancerad, modern eller klassisk. Uppdraget kan vara väldigt enkelt, eller väldigt ambitiöst. Priset på redesign är satt i förhållande till insats och tid, vilket innebär att en redesign inte måste kännas för dyr.

Det kostar ingenting att diskutera, så ring eller mejla gärna angående ett möjligt samarbete.