Västra Nyland (2006)

Berliner-kokoisesta tabloidiksi, mustavalkoisesta yksinomaan värilliseksi ja vanhanaikaisesta moderniksi.
VN muuttui menestys­lehdeksi yhdessä yössä. Mikä parasta, lehti on pitänyt lipun korkealla siitä lähtien.

COPPER DESIGNIN TEHTÄVÄ:

Lehden koko ulkoasun uudistaminen yhdessä John Barkin kanssa.
Uuden logon/sivupään luominen lehteä ja markkinointia varten.
Markkinointimateriaalin hahmotelmien luominen.
Toimituksen kouluttaminen.

///

Från berlinerformat till tabloid, från sv/v+färg till endast färg, från gammalmodig till modern.
Västra Nyland blev en framgångs­rik tidning över en natt. Bäst av allt, de har hållt fanan högt sedan dess.

VÅR ROLL:

I samarbete med John Bark skapade vi ny form för tidningen i sin helhet.
Ny logotyp/tidningshuvud för både tidning och marknadsföring.
Skisser för marknadsförings­material.
Utbildning av redaktionen.

  • Designed by: Kristofer Pasanen, 2006